Down to earth aura reading / healing – Breens – Almere HAVEN

Op zoek naar een aurareader die nuchtere uitleg geeft inzake jouw levensthema’s voor meer emotionele- en mentale balans? Bij Emilie Breens kun je hiervoor terecht. Meer informatie via breens.eu , 06 – 20 30 94 84 of mail je vragen naar info@breens.eu

Wat is aura readen?

Vanuit de oosterse filosofie en ook vanuit de quantum fysica bezien, heb je naast je fysieke lichaam ook nog een ander lichaam, een energetisch lichaam. Dat lichaam bestaat uit allerlei energiedeeltjes , in de aura en chakra’s, en is niet met het fysieke oog zichtbaar. Die energie/informatie bevat o.a. ervaringen / emoties uit je verleden. Maar ook thema’s voor je persoonlijke groei en geeft het ook aan in welk gebied je potentiele mogelijkheden liggen. Emilie leest intuïtief jouw energieveld. Door dit te benoemen draagt dit bij tot je persoonlijke ontwikkeling.

Emilie Breens

Emilie weet op een verfijnde zuivere wijze de informatie te vertalen naar voor jouw praktische tools om een meer gebalanceerd evenwicht in je emotioneel- en geestelijk leven te krijgen. Met als rode draad dat er naar je potentie en tevens sterke punten wordt gekeken. Zij heeft diverse opleidingen en cursussen gevolgd onder andere bij Aukje van de Vorstenbosch, Hermelijn van der Meijden, en Nienke Binkhorst. 

Healing

Naast het readen van aura’s kan desgewenst ook healings worden geven voor innerlijke rust en balans vanuit haar praktijk voor bewustzijnsverruiming te Bussum.

aanbevelingen

contact

Emilie Breens
info@breens.eu
06 - 20 30 94 84